Používame cookies. (bližšie info: www.lacnyeshop.sk/cookie)

» OŠETROVANIE NÁBYTKU
-

Použitie a ošetrovanie nábytku

- na všetky druhy nábytku pôsobia negatívne vlhkosť, voda, nadmerné sucho, sálavé teplo, slnečné žiarenie, nesprávne umiestnenie, postavenie a nesprávne udržiavanie
- každý kus nábytku musí byť umiestnený tak, aby bola zaručená dobrá funkcia jednotlivých častí
- podnože nábytku (nohy) sa v prípade nerovnej podlahy podkladajú drevenými klinmi, prípadne filcovými podložkami aby nábytok stál pevne, bez výkyvov
- ak je stolička na štruktúrovanej a nie hladkej podlahe, nohy podlepíme filcom, aby sme eliminovali odpor, a zabránili tak poškodeniu nôh(tiež sa to týka dlažbovej podlahy so špárami)
- trecie plochy občas natrieme tvrdým mydlom alebo voskom, čím zmenšíme trenie
- pri prenášaní stoličku neuchopujme za sedák, ale za kostru, inak môže dôjsť k uvoľneniu sedadla
- na všetky vodorovné časti nábytku –  pláty stolov, odkladacie police a pod. sa nesmú klásť horúce alebo drsné predmety
- u všetkých druhov nábytku dodržujte maximálne zaťaženie(nosnosť) nábytku, ktorá je uvedená v katalógu, alebo o ktorej Vás na požiadanie bude informovať predajca.
- u všetkých druhov montovaného nábytku je nevyhnutná pravidelná kontrola utiahnutia skrutiek (na poškodenia spôsobené povolením šróbovaných spojov sa reklamácia nevzťahuje)
- kývanie výrobku v nezaťaženom stave do 2. mm nie je závadou a sedením dôjde k jeho vyrovnaniu (pre testovanie výrobku bola použitá priemerná hmotnosť dospelej osoby)

 

 

Drevo a Bambus

 

Zmena textúry, drobné odchylky vo farbe a prirodzené rastové vady niesú závadou, ale naopak dokladom prírodného charakteru dreva. Farebné odlišnosti drevených častí sú spôsobené rozdielnou schopnosťou dreviny absorbovať finálnu úpravu (morenie a lakovanie).

Pre oživenie lesku a odstránenie nečistôt používame bežne predajné prostriedky určené pre tieto materiály.Prach otierame čistou flanelovou handričkou.

Plochu jedálenského stola chránime pred drsnými a horúcimi predmetmi, taktiež pred poliatím alkoholom, chemickými prípravkami a dlhodobejším  pôsobením vody.

 

 

Čalúnenie

 

Čalúnený nábytok má byť v byte rozmiestnený tak, aby  nebol trvale vystavený pôsobeniu slnečného žiarenia, pretože farba použitých  textílií môže stratiť svoj pôvodný odtieň.Čalúnenie nábytku sa vyrába z plastických materiálov, ktoré sú bezprašné. Samotné čalúnenie sa zbavuje prachu vysávačom  alebo mäkkou kefkou Nemastné škvrny sa odstránia zmesou 1 dielu čpavku (30%) a 2 dielov vody. Vyčistené miesto sa vysuší suchou handrou Mastné škvrny čistíme saponátovými prípravkami.Čalúnený nábytok nikdy nečistíme benzínom alebo acetónom alebo inak chemicky

 

 

Prútie, rattan a morská tráva

 

V rámci bežnej údržby stačí nábytok zbaviť prachu vysávaním. Na čistenie výrobkov z týchto materiálov použivame len čistú vodu, v žiadnom prípade saponáty alebo chem. Prípravky.

Prútený a rattanový nábytok občas môžeme poliať celý vodou a potom necháme usušiť na slnku.

 

 

Sklo

 

Na údržbu sklenených častí nábytku používajte bežné čistiace prostriedky na sklo.

Po skle neposúvajte žiadne tvrdé predmety, inak ho poškriabete.Obzvlášť budťe opatrný pri premiestňovaní už zmontovaného nábytku kde sú použité lepené kovové úchyty. Nikdy takýto nábytok neposúvajde po podlahe a pri väčších kusoch (stôl) prenášajte vo vyváženom stave aby nedošlo k zlomeniu alebo prasknutiu skla. Pri prenášaní stolov a stolíkov ich v žiadnom prípade nedržte za sklo, ale za skelet, inak by mohlo dôjsť k odlepeniu držiakov na skle.

 

 

Metalurgicky upravený kov

 

Na údržbu kovových častí používajte špeciálne čistiace prostriedky na kovy podľa toho aký je použitý na tovare.

Dbajte na to,  aby sa výrobok vyhol vlhkým priestorom a hrdzavým materiálom

 

 

Koža a Koženka

Znečistená koža a koženka sa čistí mäkkou handrou pomocou horúcej vody a obyčajného mastného mydla. Po dokonalom osušení (nie vytretí) suchou handrou alebo hubou, povrch ošetrite vhodnými mastnými prípravkami na kožu tak, aby dobre vsiakol a nezašpinil odev pri sedení.Kožu, koženku  nikdy nečistite benzínom alebo acetónom alebo inak chemicky.Dávajte pozor aby koženka, koža neprišla do styku s farbiacimi materiálmi ( napr. nekvalitné farebné poťahy a látky).Na pofarbenie sa nevzťahuje reklamácia.

 

 

Plast a gumoplast

 

Plastové časti stačí očistiť saponátovou vodou, prípadne oživiť farbu a povrch špeciálnym ochranným prípravkom na plasty. Plastové klzáky majú výrazne nižšiu životnosť na drsných povrchoch než na hladkých, preto sa na opotrebenie záruka nevzťahuje.

 

 

Záhradný nábytok

 

Čistite čistou, v prípade väčšieho znečistenia saponátovou vodou. Dbajte na to, aby pri stohovaní záhradných stoličiek nedochádzalo k odieraniu plastového výpletu a následnému poškodeniu stoličiek.

 

 

Likvidácia

 

Po skončení životnosti nábytku s ním nakladajte ako s odpadom, to znamená, predajte odpad oprávnenej osobe, ktorá zaistí jeho likvidáciu (napr. Zberný dvor).

Upozorňujeme, že ak nebudú dodržané pokyny obsiahnuté v tomto návode, neručí výrobca za eventuálne škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.